Nationella Regimbiblioteket
regionala cancercentrum i samverkan

Nationella Regimbiblioteket

Välkommen till hemsidan för Nationella Regimbiblioteket

I nationella regimbiblioteket finns idag 540 fastställda regimer och 360 patientinformationer. Fastställande sker efter granskning och godkännande av regimansvariga inom respektive nationell vårdprogramgrupp. De fastställda regimerna finns listade här och kan skrivas ut som pdf-er eller hämtas via xml-filer till Cytodos och CytoBase.

Antitumorala regimer

Tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras – är en nödvändig del av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom cancervården. Nationell samverkan kring läkemedelsregimer optimerar resursutnyttjandet och ger kvalitetssäkrad information som underlättar uppföljning och jämförelser.

Via fliken "Regimer/Patientinfo" kommer först olika diagnoser upp och om man klickar på någon av dessa kommer de regimer som finns upp i alfabetisk ordning. Via sökrutan uppe till höger kan man via substansnamn hitta regimer som den substansen ingår i.

Patientinformationer

Regimspecifik patientinformation beskriver lättförståeligt behandlingen (vilka läkemedel, hur dessa ska ges/tas och vilka dagar behandling ges/tas), symtom på och råd vid vanliga biverkningar samt ger kortfattade råd om levnadsvanor under behandlingen. I informationen anges också när man akut bör kontakta vården. Patientinformationerna finns tillgängliga tillsammans med läkemedelsregimerna och kan skrivas ut i pdf-format.

Basfakta om läkemedel

Basfakta, medicinska och farmaceutiska fakta, finns fastställda för de flesta läkemedelssubstanser som används vid cancerbehandling. De nås via fliken "Basfakta om läkemedel" och finns sorterade i bokstavsordning.

Nyhetsbrev/Kontakt

Om du vill få vårt nyhetsbrev via mejl eller fråga något, skicka mejl till ann-sofie.fyhr@skane.se eller ulrika.landin@skane.se

Om du har frågor eller synpunkter på patientinformationerna, skicka mejl till astrid.isoz@skane.se

För teknisk support, kontakta support@regimbiblioteket.se.

Nyheter